Obec Dedinky
obecDedinky

Symboly obce

Symboly obce Dedinky sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D-119/2001.
erbErb obce Dedinky tvorí : v modrom štíte zlatá, perlami zdobená, purpurom vystlaná uzavretá koruna, ukončená strieborným zemským jablkom so zlatým krížikom (táto časť erbu symbolizuje spomínané Štefanovce) sprevádzaná dolu šikmou prevrátenou šabľou so zlatou rukoväťou a strieborným ľavošikmým, zlatým krížikom ukončeným žezlom. Šabľa a žezlo symbolizujú Imrichovce. Obec Dedinky vznikla spojením týhto dvoch baníckych osád.

vlajkaVlajka obce Dedinky pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (2/6) , bielej (1/6), červenej (2/6) a modrej (1/6). Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

pečaťPečať obce Dedinky tvorí erb obce s hrubopisom : OBEC DEDINKY
Podkladom pre tento erb bola obecná pečať, pochádzajúca z konca 18.storočia. Odtlačok typária z roku 1792 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyüjteménye). Na pečati s kruhopisom POSSESSIO ISTVÁNFALVA 1792 (Obec Štefanovce 1792) je vyobrazené na pôde poprsie sv. Štefana, držiaceho v pravej ruke knihu a korunu. Na pečati obce Imrichovce s kruhopisom SIGIL. POSS. IMRICHFALVA 1837 (pečať obce Imrichovce 1837) je vyobrazený na pôde stojaci sv. Imrich. V prvej ruke drží šabľu, v ľavej ruke žezlo. Tieto dve pečate boli východiskovým podkladom pre vznik dnešného erbu.

pečať

  • 1. písomná zmienka - 1380
  • 239 obyvateľov
  • Nadmorská výška - 795 m
  • Vodná nádrž Palcmanská Maša
  • Rímskokatolícky kostol