Obec Dedinky
obecDedinky

Archív do roku 2018

Archív do roku 2018

P.č.

Názov

Dátum

Dokumenty

1.

Ustanovujúce zasadanie OZ

12.12.2014

Zápisnica Uznesenie

2.

Zasadanie OZ

16.01.2015

Zápisnica Uznesenia

3.

Zasadanie OZ

04.03.2015

Zápisnica Uznesenia 

4.

Zasadanie OZ

27.03.2015

Zápisnica Uznesenie

5.

Zasadanie OZ

29.06.2015

Zápisnica Uznesenia

6.

Zasadanie OZ

31.08.2015

Zápisnica Uznesenia

7.

Zasadanie OZ

19.10.2015

Zápisnica Uznesenia
Prílohy :
Návrh zmien rozpočtu 10.2015

8.

Zasadnutie OZ

15.12.2015

Program Zápisnica Uznesenia
Prílohy :
Návrh zmien rozpočtu 12.2015
Návrh rozpočtu na rok 2016

9.

Zasadnutie OZ

11.01.2015

Program Zápisnica Uznesenia
Prílohy :
Osvedčenie o zvolení za poslanca OZ - Milan Sarnovský (358.44 kB)

10.

Zasadanie OZ

13.04.2016

Zápisnica Uznesenia

11. Zasadanie OZ 15.06.2016 Zápisnica Uznesenia
12. Zasadanie OZ 09.09.2016

Zápisnica Uznesenia

Prílohy:

Príloha  2 - Žiadosť obce Stratená o  vyjadrenie k návrhu na zlučovaniu obcí

Príloha 3 - Výročná správa za rok 2015

Príloha 4 - Návrh na zmenu rozpočtu

13. Zasadanie OZ 13.12.2016

Zápisnica Uznesenia

14.

Zasadanie OZ 26.04.2017

Zápisnica Uznesenia Prílohy

15. Zasadanie OZ 21.06.2017 Zápisnica Uznesenia 
16. Zasadanie OZ 30.08.2017 Zápisnica Uznesenia
17. Zasadanie OZ 12.12.2017

Zápisnica Uznesenia

18. Zasadanie OZ 27.02.2018

Zápisnica Uznesenia 

19. Zasadanie OZ 21.06.2018 Zápisnica Uznesenia
20. Zasadanie OZ 10.08.2018 Zápisnica Uznesenia
21. Zasadanie OZ 29.10.2018 Zápisnica Uznesenia
1. Ustanovujúce zasadanie OZ 28.11.2018 Zápisnica Uznesenia
2. Zasadanie OZ 20.12.2018 Zápisnica Uznesenia
  • 1. písomná zmienka - 1380
  • 239 obyvateľov
  • Nadmorská výška - 795 m
  • Vodná nádrž Palcmanská Maša
  • Rímskokatolícky kostol