Obec Dedinky
obecDedinky

VZN

VZN č. 38 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN c. 38 - 2023 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,18 kB
Stiahnuté: 123×

VZN č. 37 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a na území obce Dedinky

VZN c. 37 - 2021 - o docasnom parkovani motorovych vozidiel na uzemi obce Dedinky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 82,04 kB
Stiahnuté: 559×

VZN č. 35 - o určení miest a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dedinky

VZN č. 35 - o určení miest a podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dedinky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,93 kB
Stiahnuté: 258×

VZN č. 34 - o organizácii miestneho referenda

VZN č. 34 - o organizácii miestneho referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,28 kB
Stiahnuté: 263×

VZN č. 33 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dedinky.

VZN č. 33 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dedinky..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,67 kB
Stiahnuté: 252×

VZN č. 31 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN č. 31 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 765,52 kB
Stiahnuté: 275×

VZN č. 28 o poskytovaní dotácií

VZN č. 28 o poskytovaní dotácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,19 kB
Stiahnuté: 246×

VZN č. 24 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Dedinky

VZN č. 24 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Dedinky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,32 kB
Stiahnuté: 273×

VZN č. 23 o dodržiavaní čistoty a poriadku

VZN č. 23 o dodržiavaní čistoty a poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 61,45 kB
Stiahnuté: 304×

VZN č. 20 o poplatkoch v školstve

VZN č. 20 o poplatkoch v školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,86 kB
Stiahnuté: 253×

VZN č. 19 o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby v pôsobnosti územnej

VZN č. 19 o úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby v pôsobnosti územnej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,82 kB
Stiahnuté: 258×

VZN č. 16 Územný plán - vyhlásenie záväznej časti

VZN č. 16 Územný plán - vyhlásenie záväznej časti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,61 kB
Stiahnuté: 231×

VZN č. 15 Prevádzkový poriadok pohrebiska

VZN č. 15 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,58 kB
Stiahnuté: 278×

VZN č. 7 ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy

VZN č. 7 ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,03 kB
Stiahnuté: 246×

VZN č. 6 o niektorých podmienkách držania psov

VZN č. 6 o niektorých podmienkách držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,47 kB
Stiahnuté: 239×
  • 1. písomná zmienka - 1380
  • 239 obyvateľov
  • Nadmorská výška - 795 m
  • Vodná nádrž Palcmanská Maša
  • Rímskokatolícky kostol