Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.11.2018

Zmluva o dielo č. 18029

2018/020

2 700,00 EUR

miles projekt, s.r.o.

Obec Dedinky

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/019

400 000,00 EUR

Košice región turizmus

Obec Dedinky

30.10.2018

Mandátna zmluva

2018/018

4 500,00 EUR

PRO - TENDER s.r.o.

Obec Dedinky

06.09.2018

Zmluva o výpožičke

2018/017

50,00 EUR

EVANJELICKÁ CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Obec Dedinky

04.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/016

Neuvedené

Made spol. s r.o.

Obec Dedinky

23.08.2018

Nájomná zmluva

2018/015

476,68 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Obec Dedinky

15.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

2018/013

59 059,39 EUR

Environmentálny fond

Obec Dedinky

14.08.2018

Zmluva o certifikáte SSL

2018/014

216,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dedinky

10.08.2018

Opravná doložka k zmluve o zriadení vecného bremena

2018/012

100,00 EUR

Štefánia Nohavičková

Obec Dedinky

02.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/011

300,00 EUR

Erika Gočová

Obec Dedinky

28.06.2018

Kúpna zmluva

2018/010

1,00 EUR

free-zona s.r.o.

Obec Dedinky

15.06.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018/009

100,00 EUR jedno sto

Štefánia Nohavičková

Obec Dedinky

24.05.2018

Zmluva o grantovom účte

2018/008

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dedinky

21.05.2018

Zmluva o dielo

2018/007

1 180,00 EUR

PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka, 07101 Michalovce

Obec Dedinky

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/006

700,00 EUR

TJ Lokomotíva Dedinky CHZ

Obec Dedinky

15.05.2018

Dodatok č. 7 k zmluve 1/2001

2018/005

59 059,39 EUR

STAVRIS, spol. s r.o.

Obec Dedinky

18.04.2018

Zmluva o vykonaní auditu

2018/004

570,00 EUR päťstosedemdesiať

GemerAudit, spol s r.o.

Obec Dedinky

13.03.2018

Zmluva o dielo

2018/003

3 000,00 EUR

VERIS - Kancelária usporiadania vlastníckych vzťahov

Obec Dedinky

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí služby

2018/002

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Dedinky

05.01.2018

Dodatok č. 1

2018/001

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dedinky

29.11.2017

Kúpna zmluva

2017/007

25 080,00 EUR

Mannet spol. s r.o.

Obec Dedinky

24.11.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

2017/006

10 989,60 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Dedinky

21.06.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/005

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Dedinky

13.06.2017

Dodatok č.1

2017/004

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

01.06.2017

Zmluva o využívaní spoločných priestorov

2017/003

Neuvedené

Anton Novotný

Obec Dedinky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: