Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.11.2018

Zmluva o dielo č. 18029

2018/019

2 700,00 EUR

Obec Dedinky

miles projekt, s.r.o.

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2018/018

Neuvedené

Obec Dedinky

Košice región turizmus

30.10.2018

Mandátna zmluva

2018/017

4 500,00 EUR

Obec Dedinky

PRO - TENDER s.r.o.

04.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

2018/015

Neuvedené

Obec Dedinky

MADE spol. s.r.o.

23.08.2018

Nájomná zmluva

2018/014

476,68 EUR

Obec Dedinky

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

15.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie

2018/012

59 059,39 EUR

Obec Dedinky

Environmentálny fond

14.08.2018

Zmluva o certifikáte SSL

2018/013

216,00 EUR

Obec Dedinky

Galileo Corporation s.r.o.

10.08.2018

Opravná doložka k zmluve o zriadení vecného bremena

2018/011

100,00 EUR

Obec Dedinky

Štefánia Nohavičková

02.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2018/010

300,00 EUR

Obec Dedinky

Erika Gočová

28.06.2018

Kúpna zmluva

2018/009

1,00 EUR

Obec Dedinky

free-zona s.r.o.

15.06.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018/008

100,00 EUR jedno sto

Obec Dedinky

Štefánia Nohavičková

24.05.2018

Zmluva o grantovom účte

2018/007

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dedinky

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/006

700,00 EUR

Obec Dedinky

TJ Lokomotíva Dedinky CHZ

15.05.2018

Dodatok č. 7 k zmluve 1/2001

2018/005

59 059,39 EUR

STAVRIS, spol. s r.o.

Obec Dedinky

18.04.2018

Zmluva o vykonaní auditu

2018/004

570,00 EUR päťstosedemdesiať

Obec Dedinky

GemerAudit, spol s r.o.

13.03.2018

Zmluva o dielo

2018/003

3 000,00 EUR

VERIS - Kancelária usporiadania vlastníckych vzťahov

Obec Dedinky

02.03.2018

Zmluva o poskytnutí služby

2018/002

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Dedinky

05.01.2018

Dodatok č. 1

2018/001

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Dedinky

24.11.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

2017/006

10 989,60 EUR

FÚRA s.r.o.

Obec Dedinky

21.06.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/005

Neuvedené

Slovak Telekom

Obec Dedinky

13.06.2017

Dodatok č.1

2017/004

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dedinky

01.06.2017

Zmluva o využívaní spoločných priestorov

2017/003

Neuvedené

Obec Dedinky

Anton Novotný

02.05.2017

Kúpno - predajná zmluva

2017002

600,00 EUR

Zdenko Červenák

Obec Dedinky

20.03.2017

Zmluva o poskytnutí služby

2017/001

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o.

Obec Dedinky

16.12.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Jozef Vermeš

Obec Dedinky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: