Navigácia

Obsah

Informačná povinnosť obce v zmysle zákona 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov